Psychosomatická terapie

Jsem tu pro ty z vás, kteří se ocitli ve svízelné situaci, cítí se mizerně sami se sebou a ve světě. Pro ty z vás, kteří mají pocit, že se jim život rozpadá pod rukama. A pro ty z vás, kteří v životě dospěli do bodu, kdy cítí naléhavou nutnost změny, a neví, jak ji provést, nebo mají ze změn strach.

  • Mohu vám pomoci při zvládání náročných emocí – smutku, vzteku, strachu, studu a pocitů viny.
  • Pomoc nabízím se zvládáním úzkosti, panických stavů a s problémy plynoucími z nedostatečné sebeúcty a nízkého sebehodnocení.
  • Společně můžeme pracovat na lepším zvládání stresu a souvisejících psychosomatických obtíží.
  • Společně se pokusíme zkrotit nutkavé přejídání a mlsání, kdy je jídlo používáno jako droga – jako krátkodobá náplast na bolest, na hluboký nezhojený smutek apod.
  • Budeme hledat porozumění vaší současné situaci a cesty, které povedou k jejímu zvládnutí.
  • Budeme hledat způsoby, jak do života vrátit radost.
  • Budeme pátrat po zdrojích růstu.
  • Budeme pracovat jak se slovem a „hlavou“, tak s tělem – jeho vnitřní moudrostí a jeho sebe obnovujícími zdroji.

Setkávat se budeme v bezpečném prostředí, v němž se můžete uvolnit a učit se odkládat svá břemena a obrany.