Bodywork

My a naše tělo jsme nerozluční. Naše tělo může být naším nejlepším přítelem a pomocníkem při zvládání náročných životních situací a neocenitelným zdrojem v procesu uzdravení duše.

Práce s tělem je velmi účinným nástrojem doplňujícím psychoterapii.

Co můžete od bodywork očekávat:

  • Začneme tzv. body awareness – nasloucháním tělu a uvědomováním si vlastního těla.
  • Budeme pracovat s dechem, jeho uvolněním a prodloužením.
  • Věnovat se budeme posturalitě a změnám prožívání, které jsou se změnou posturality spojené.
  • Zabývat se budeme groundingem a centeringem.
  • Budeme pracovat s fyzickými hranicemi a osobním prostorem.
  • Budeme používat mikropohyby a gesta.
  • Budeme relaxovat.

Bodywork je velmi vděčným pomocníkem při práci s chronickým stresem a psychosomatickými obtížemi, které chronický stres zhusta doprovází.